Paul Verheijen

GIAN LORENZO BERNINI

Visioen van Maria Magdalena de'Pazzi

Religieuze anorexia

Catarina de'Pazzi (1566-1607) legde met zestien jaar de gelofte van eeuwige maagdelijkheid af, koos de naam zuster Maria Magdalena, werd karmelietes in het klooster Santa Maria degli Angeli in Florence en had door haar anorexia religiosa zoveel mystieke ervaringen dat ze tot de grote mystici van de kerk wordt gerekend.
Ze onderging groot geestelijk en lichamelijk lijden, had de stigmata en leefde op water en brood.
Kort na haar professie in 1584 had ze veertig dagen lang extases, door haar medezusters opgetekend in het mystieke werk I quaranta giorni, dat van invloed is geweest op de Europese religieuze literatuur.
Hoewel ze ook wordt beschreven als een sadomasochist omdat ze andere nonnen geselde, werd ze in 1669 heilig verklaard en staat ze op heiligencanon op 25 mei.
Haar onbedorven lichaam rust in een kostbare kristallen schrijn in het eerder genoemde karmelietessenklooster.
In de iconografie wordt ze vrijwel altijd afgebeeld in verband met haar visioenen.

Heilig Bloed

De tekening van Gian Lorenzo Bernini toont een van die visioenen: Christus aan het kruis, overvloedig bloedend uit zijn wonden om de zonden van de mens weg te nemen.
Pazzi en een engel laven zich aan het bloed.
De tekening diende als werkvoorbeeld voor een gravure van François Spierre.
Filippo Baldinucci (1624-1697), de eerste biograaf van Bernini, schrijft dat Bernini een geschilderde versie aan het voeteneind van zijn sterfbed had.
Gian Lorenzo Bernini (1598-1680)
Sanguis Christi (±1670)
Bruine inkt op papier, 39 x 25 cm
Haarlem - Teylers Museum