Paul Verheijen

DE GEBROEDERS VAN LIMBURG
Nijmeegse meesters aan het Franse hof 1400-1416

28 augustus t/m 20 november 2005
Nijmegen - Museum Het Valkhof

Het hart van deze tentoonstelling wordt gevormd door tien dubbelbladen uit het getijdenboek

Catnr 093a
Catharina aan de geselpaal
(f017r)

Catnr 093b
Engelen vernietigen het rad
(f018v)

Catnr 094
Verkondiging aan de herders
(f052r)

Catnr 095a
Vlucht naar Egypte
(f063r)

Catnr 095b
David door Natan berispt
(f068v)

Catnr 096
Jean de Berry in gebed
(f091r)

Catnr 097a
Diocrès verklaart de heilige schrift
(f094r)

Catnr 097b
La Grande Chartreuse
(f097v)

Catnr 098
Kruisdraging
(f138v)

Catnr 099a
Bewening
(f149v)

Catnr 099b
Graflegging van Christus
(f152r)

Catnr 100a
Franciscus ontvangt de stigmata
(f171r)

Catnr 100b
Ursula en de elfduizend maagden
(f178v)

Catnr 101a
Hiëronymus bestudeert de heidense filosofen
(f183r)

Catnr 101b
Begrafenis van Hiëronymus
(f189v)

Catnr 102a
Paulus van Thebe ziet verleiding van een christen
(f191r)

Catnr 102b
Dood van Antonius Abt
(f194v)