Paul Verheijen

BAPTISTERIUM FLORENCE PARADIJSDEUREN

Paneel 03 - Noach

A. Links en middenboven: Genesis 8,15-19
We zien acht personen.
Het zijn Noach, zijn drie zonen Sem, Cham en Jafet en hun vier vrouwen.
Ze verlaten de ark die de redding van de zondvloed betekende voor hen en een paar van alle dieren.
Ook die verlaten de ark.
In het midden drijft een lichaam dat de zondvloed niet heeft overleefd.

B. Rechtsonder: Genesis 8,20
Noach en zijn familie brengen brandoffers aan God met een keuze uit de reine dieren.

C. Rechtsboven: Genesis 8,21 - 9,1-17
God zegent Noach en zijn familie met de belofte de mensheid nooit meer met een zondvloed te treffen.
Hij is gehuld in een boog met engelen.
Ghiberti verwijst hier waarschijnlijk naar
Ik zet mijn boog in de wolken, die zal het teken zijn van het verbond tussen Mij en de aarde.
Traditioneel wordt deze boog meestal uitgebeeld als regenboog, maar Ghiberti kiest dus voor een boog met engelen.

D. Linksonder: Genesis 9,18-29
Noach heeft een wijngaard geplant, van de wijn gedronken (we zien wijnvaten) en ligt nu dronken naakt zijn roes uit te slapen, een wijnkelk nog in zijn rechterhand.
Zijn drie zonen zien dit met lede ogen aan en willen met een kleed het geslachtsdeel van hun vader bedekken.
Maar Sem en Jafet haalden een mantel, legden die op hun schouders, liepen achteruit en bedekten met afgewend gelaat de naaktheid van hun vader, zodat zij de naaktheid van hun vader niet zagen.

NOACH

PARADIJSDEUREN