Paul Verheijen

GIOTTO

Kerstkring in fresco's (14-21)


14a & 14b - L'Annunciazione
Lucas 1,26-38

Op de triomfboog voor de absis gaat het apokriefe verhaal van het eerste register op de zuid- en noordwand (02-13) verder met een twee bijbelse scènes.
De aartsengel Gabriël (links op de boog) brengt aan Maria (rechts op de boog) de boodschap over dat zij de zoon van God zal dragen.


ANNUNCIATIE


15 - La visitazione di Maria ad Elisabetta
Lucas 1,39-56

Rechts onder de Annunciatie op de triomgboog vormt de visitatie van Maria aan haar eveneens zwangere nicht Elisabet de overgang naar het tweede register dat opnieuw begint op de zuidwand en eveneens daarna doorloopt naar de noordwand.
Volgens kunsthistorici begint hier het beste gedeelte van de frescocyclus met scènes uit het leven van Jezus.
Bij het schilderen van deze voorstellingen hebben Giotto en zijn team zichzelf werkelijk overtroffen.
Maria heeft een ontmoeting met Elisabet, de moeder van Johannes de Doper.

16 - La Natività di Gesù
Lucas 2,1-21

Maria kijkt liefdevol haar pasgeboren zoon aan die ze aanneemt uit de handen van een vroedvrouw en legt hem in de kribbe van de armzalige stal in een onherbergzaam landschap.
Haar blik wordt beantwoord door die van het kind.
Jozef zit voor de stal, eerder afwezig.
De eerste getuigen zijn de herders op de hoogte gebracht door engelen die erboven zweven.

17 - L'Adorazione dei Magi
Matteüs 2,1-12

De drie koningen komen Christus eer betuigen en geschenken aanbieden.
Zij werden geleid door de ster van Bethlehem.
Giotto is de eerste die deze niet voorstelt als een vaste ster maar als een komeet.
Mogelijk was hij hiervoor geïnspireerd door de verschijning van komeet van Halley in 1301.

18 - La presentazione di Gesù al Tempio
Lucas 2,22-40

Jozef en Maria dragen hun zoon op in de tempel.
Zeer levensecht is de houding van het kind dat de armen van de priester tracht te ontvluchten en naar zijn moeder reikt.
Deze realistische reactie doorbreekt even de ernst van de frescocyclus.

19 - La fuga in Egitto
Matteüs 2,13-15

De heilige familie vlucht door de woestijn naar Egypte.
Een engel heeft hen aangemaand tot vluchten en gaat hen vooraf.

20 - La strage degli Innocenti
Matteüs 2,16-18

Vanuit zijn rijkelijke paleis geeft koning Herodes de opdracht om alle pasgeboren jongens te doden.
Totaal genadeloos doorsteekt een van zijn soldaten een kind in de armen van zijn moeder.
Het gruwelijke van het gebeuren spreekt verder uit de verbetenheid van de soldaten, de wanhoop van de moeders rechts, de machteloze verbittering van de vaders links en de talloze kinderlijkjes.

21 - Cristo tra i dottori nel Tempio
Lucas 2,41-52

Zonder medeweten van zijn ouders is de twaalfjarige Jezus in de tempel gaan discussiëren met de wetgeleerden.
Hij zit centraal in een opvallend rood kleed, te midden van zijn tien gespreksgenoten die verschillend reageren.
Een van hen kijkt in de richting van Jozef en Maria die bezorgd hun zoon komen zoeken.


KERSTKRING

SCROVEGNI KAPEL PADUA