Paul Verheijen

HEILIGEN


.
Rooms-katholiek
Bij het woord heilige zullen de meeste mensen denken aan de rooms-katholieke kerk, mede omdat de media met enige regelmaat berichten over nieuwe heilig- en zaligverklaringen die de paus van Rome uitspreekt.
Daartegenover staat de hervorming van de heiligencanon in 1969, waarbij 188 heiligen van de lijst werden afgevoerd, meestal omdat over hun leven en werken uitsluitend mythen en legenden bestonden, hetgeen overigens niet inhield dat hun verering werd verboden.

Imitatio Christi
Al vroeg kwam binnen het christendom de idee naar voren dat een heilige iemand is die er op uitmuntende én voorbeeldige wijze in is geslaagd Christus na te volgen, de zogenaamde imitatio Christi.
Naast degenen uit de directe omgeving van Jezus, zoals zijn moeder Maria en de twaalf apostelen, golden in de begintijd van het christendom vooral martelaren als heilig, omdat zij bereid waren voor hun geloof te sterven.
Later werd dit legertje martelaren aangevuld met pausen, bisschoppen, monniken, nonnen, kerkelijke schrijvers en mensen van adellijke komaf.
Vanaf de grote missieactiviteiten van de kerk in de 19de en 20ste eeuw werden er weer martelaren gecanoniseerd, missionarissen die hun activiteiten met de dood moesten verkopen.

Eerste Testament
Circa zestig personen die vermeld worden in het joodse Eerste Testament van de bijbel werden door de kerk als heilig beschouwd.
Hoewel zij uiteraard niet christelijk waren, worden ze wel met terugwerkende kracht tot de heiligen gerekend door ze bijvoorbeeld als voorloper van Christus of Maria te beschouwen.
Te denken valt daarbij aan (in alfabetische volgorde) Abraham, Adam & Eva, David, Elia, Ester, Jakob, Jona, Jozef, Judit, Mozes, Noach, Ruth, Susanna en Tobit.
Deze 'heiligen' zijn in het hoofdmenu te vinden onder de knop BIJBEL.

Voorspreker
Alle heiligen hebben als belangrijkste functie dat zij voorspreker zijn: aan de heilige wordt gevraagd om vóórdat een gebed God bereikt dit te versterken.
De meeste heiligen hebben daarbij een 'specialisme' vaak verbonden met hun attribuut.
Zij kunnen op dat specifieke terrein worden aangesproken in de gebeden van de gelovigen, vooral als deze gedaan worden bij het graf, bij een reliek van de heilige, bij een plek die op een of andere manier met de heilige is verbonden of 'gewoon' bij een beeld van de heilige, al dan niet begeleid door het opsteken van een kaarsje.

Decentralisatie
Momenteel heeft de kerk de heiligenverering deels gedecentraliseerd doordat bisschoppen voor hun eigen bisdom en zelfs pastoors voor hun eigen parochie mogen bepalen welke personen hiervoor in aanmerking komen.
Dat is ook de reden dat lijstjes van de zogenaamde veertien noodhelpers zo kunnen verschillen van elkaar.
Maar nog steeds geldt dat de heiligenlijst zeer dun is bezaaid met leken.

Verantwoording
Op deze webpagina staat een overzicht van heiligen, ook de geschrapte, aan wie speciale pagina's zijn gewijd.
De lijst is alfabetisch gerangschikt.
Dankbaar is gebruik gemaakt van het afbeeldingsloze naslagwerk De heiligen van Stijn van der Linden (Amsterdam / Antwerpen 1999), waarin meer dan 9000 zaligen en heiligen worden besproken met voor zover bekend hun iconografie, patronaten en attributen.
Men beschouwe dit onderdeel van deze website als een beeldende aanvulling op dit werk.
Bij de bespreking van de heiligen blijft buiten beschouwing dat de verering van heiligen bij sommige groepen christenen beschouwd wordt als afgoderij omdat het accent niet meer ligt op Gods almacht.
Dit oordeel laat ik graag over aan de bezoeker van de website.

AARTSENGELEN

AGNES

ANDREAS

ANNA & JOACHIM

ANTONIUS ABT

BARBARA VAN NICOMEDIË

BERNARDUS VAN CLAIRVAUX

CAECILIA

CASILDA

CATHARINA VAN ALEXANDRIË

COSMAS & DAMIANUS

DOMINICUS GUZMAN VAN CALERUEGA

DOMINICUS VAN SILOS

DRIE HEILIGE MAAGDEN

ELISABET VAN PORTUGAL

FILIPPUS

FRANCISCUS XAVERIUS

HELENA

HIËRONYMUS

JOHANNES DE DOPER

JORIS (& DE DRAAK)

JUSTA & RUFINA

LAURENTIUS

LIVINUS

MARGARETHA

MARIA

MARIA MAGDALENA

MARTINUS VAN TOURS

NICOLAAS

PAULUS

PETRUS

SEBASTIAAN

STEFANUS

THERESIA VAN AVILA

TOMAS

URSULA

VALENTIJN

VERONICA

VIER EVANGELISTEN


2016-2019 Copyleft - Paul Verheijen
Nijmegen