Paul Verheijen

TIMOTHY P. SCHMALZ

Homeless Jesus

Onaanzienlijk

Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken.
Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt, en jullie kleedden mij.
Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.
Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.

(Matteüs 25,35-36.40)

Dakloze

Deze bijbelpassage inspireerde de Canadese kunstenaar Timothy P.Schmalz voor zijn beeld van de Homeless Jesus.
Hij toont Jezus als een dakloze man op een bank.
De figuur is volledig ingepakt in een slaapzak of deken.
Alleen de stigmata op zijn voeten zijn te zien.

Het beeld - op verschillende plaatsen ter wereld opgesteld - daagt mensen uit stil te staan bij een ongemakkelijke maatschappelijke realiteit: zwervers en daklozen.
Het nodigt uit tot blijvende zorg voor de zwaksten in de samenleving.


WERKEN VAN BARMHARTIGHEID

Timothy P. Schmalz (1969)
Homeless Jesus (2013)
Brons, 91(H) x 213(L) x 61(D) cm
Vaticaanstad - Uffizio dell'Elemosineria Apostolica
Dublin - Christ Church Cathedral
Washington - Catholic Charities
Singapore - Cathedral of the Good Shepherd
New York - St. John the Divine Cathedral
Brugge - Heilige Magdalenakerk (hier afgebeeld)
Glasgow - St. George’s Tron Church
Antwerpen - Sint Gilleskerk
Manchester - St. Anne’s Square
Rome - Sant’Egidio Hoofdkwartier
Kafarnaum - Archeologische site
Madrid - Almundena Kathedraal