Paul Verheijen

HERBERT SCHMALZ

Terugkeer van Golgotha

De tijd die Herbert Schmalz in 1890 in Jeruzalem doorbracht, bleek van onschatbare waarde bij zijn behandeling van onderwerpen uit het Tweede Testament.
Het vroege werk van Schmalz is te betitelen als prerafaëlitisch.
Een van zijn krachtigste en meest gerespecteerde schilderijen is het hier afgebeelde werk.
Het schilderij werkt op verschillende niveaus.
Op de voorgrond zijn de radeloze figuren te zien van Maria, Johannes en Maria Magdalena.
Daarachter zijn nog twee vrouwen te zien, een van hen kijkt terug op de stad Jeruzalem met de berg Golgotha ​​in de verte.

De hele scène wordt overschaduwd door donkere onweerswolken, maar er breekt een licht door dat symbolisch is voor de wederopstanding die komen gaan.
In de titel van dit werk gebruikt Schmalz de Latijnse naam voor Golgotha.
Iconografisch gezien slaat de term Calvarië op een afbeelding van de gekruisigde Christus met Maria en de apostel Johannes naast het kruis.
Herbert Gustave Schmalz (1856-1935)
The Return from Calvary (1890)
Olieverf op doek, 89 x 129
Particuliere collectie (?)