Paul Verheijen

BERNARDUS VAN CLAIRVAUX

Controversieel - Intolerant - Legendarisch

Controversieel

Geen mens heeft zozeer het Europese denken en voelen beïnvloed als Bernardus van Clairvaux (1090-1153).
Geen mens ook die zo verschillend is beoordeeld in de loop der geschiedenis.
De oordelen variëren van na Augustinus de beste heilige (Maarten Luther) tot sluwe en huichelachtige schurk (Friedrich von Schiller in brief aan Johann Wolfgang von Goethe).

Intolerant

Vast staat dat deze onmogelijk strenge asceet een lastige en onverdraagzame man is geweest met een ondanks zijn zwakke gezondheid onvoorstelbare werkkracht.
Ondanks dit ambivalente van Bernardus werd hij in 1173 al heilig verklaard en in 1830 uitgeroepen tot kerkleraar .

Legendarisch

Een vloed van legendes vermengde zich met de historische feiten.
De vele kunstwerken die er van Bernardus zijn gemaakt baseren zich meestal op die legendes.
Op deze website vindt u een voorbeeld van elk van de drie types waarin we deze kunstwerken gewoonlijk kunnen onderverdelen:
  • Doctrina
  • Amplexus
  • Lactatio