Paul Verheijen

BARTHOLOMEUS SPRANGER

Christus gedragen door engelen

Bartholomeus Spranger (1546-1611)
Engelen dragen het lichaam van Christus (circa 1587)
Olieverf op koperplaat, 34 x 27 cm
Amsterdam - Rijksmuseum
'Corona'-schenking Bob Haboldt

Imago Pietatis

Engelen dragen het lichaam van Christus schilderde Bartholomeus Spranger voor privédevotie.
Op een kleine koperplaat beeldde hij de Imago Pietatis uit, het beeld van barmhartigheid.
Te zien is het door engelen gedragen lichaam van Christus, beschenen door hemels licht.
Het engeltje op de voorgrond houdt een mand met de Arma Christi vast, de passiewerktuigen als de doornenkroon en de spijkers waarmee Christus gekruisigd werd.
Op de achtergrond zijn de drie Maria's op weg naar het graf, dat ze leeg zullen aantreffen.

Verwante werken

Het werk van Spranger genoot al snel brede bekendheid omdat kunstenaar Hendrick Goltzius het op ongeveer dezelfde grootte reproduceerde in een gravure (zie afbeelding), die in grote oplage werd gedrukt en verspreid.
Het thema van de imago pietatis is nauw verweven met de Man van Smarten en de Piëta.Hendrick Goltzius (1558-1617)
Engelen dragen het lichaam van Christus (1587)
Gravure, 35 x 26 cm
Amsterdam - Rijksmuseum