Paul Verheijen

TEKEN VAN GODS TROUW

Relaas van ex-strijders bij de Grebbeberg
in de meidagen van 1940

FLAPTEKST

Op 10 mei 1940 vielen Duitse troepen ons land binnen. Vooral op de Grebbeberg is enkele dagen hevig gevochten.
Hoewel de tegenstander in alle opzichten superieur was, wisten onze militairen drie dagen lang moedig stand te houden.
De auteur is erin geslaagd het relaas van diverse oud-strijders tot een lezenswaardig geheel te vormen.
Wat dit boek onderscheidt van veel andere boeken over de oorlog is het feit dat u kunt lezen over de bewarende hand Gods in deze bange dagen. Vele oud-strijders die in dit boek aan het woord komen, hebben dit in meer of mindere mate ervaren. Er waren er ook, die konden getuigen dat de Heere Zijn beloften waar maakte, al ging dit ook door het onmogelijke heen.
Natuurlijk kon dit alles niet beschreven worden zonder ook de oorlogshandelingen, die daarmee samenhingen, te vermelden.
Dit was nodig om enig begrip te krijgen van de nood en de spanningen, die toen beleefd zijn.
Mijn vader, Henk Verheijen (1917-1992), schreef een bijdrage voor dit boek.
Waarschijnlijk vanwege de opzet en doelgroep van dit boek wijkt de uiteindelijk in het boek geplaatste bijdrage nogal af van mijn vaders oorspronkelijk ingeleverde typoscript.
Lees hier dat oorspronkelijke typoscript.

Teken van Gods trouw
Relaas van ex-strijders bij de Grebbeberg in de meidagen van 1940

J.M. van Wijk
uitgever Gebr. Koster Barneveld, 1991
hardcover gebonden
ISBN: 90-71420-54-X
NUGI: 641 (Grebbelinie: geschiedenis: Wereldoorlog II)
Uitverkocht, verkrijgbaar bij verschillende tweedehands (web)boekwinkels
142 genummerde pagina's
2016 Paul Verheijen / Nijmegen