Paul Verheijen

BIJBEL

Twee delen

Verhalen uit de bijbel zijn door de eeuwen heen voor talloze kunstenaars een bron van inspiratie geweest.
Een selectie van deze religieuze specifiek bijbelse kunst is op deze websiet te vinden..

Omdat de huidige christelijke bijbels uit twee delen bestaan, is de kunst bij dit onderdeel van de website ook zo ingedeeld.
Ondanks de inburgering van de traditionele door het christendom bedachte benaming van die beide delen spreekt de moderne exegese liever van Eerste Testament en Tweede Testament, dan van ‘Oude Testament’ en ‘Nieuwe Testament'.
‘Nieuwe’ veronderstelt dat het 'Oude' overbodig is geworden; ‘Tweede’ geeft aan dat dit christelijke vervolgdeel niet zonder het joodse bijbeldeel ‘Eerste’ kan.

Apocriefen

De term apocrief is afkomstig uit het Grieks en betekent 'verborgen', doelend op het verborgen, geheime of esoterische karakter van een boek.
Om die reden werden deze boeken buiten de officiële canon van de bijbel gehouden.
Tegenwoordig wordt de aanduiding ook gegeven aan boeken die qua thematiek nauw aansluiten bij de bijbelboeken, maar om welke reden dan ook de canon niet hebben gehaald.

Citaten

Citaten uit de Bijbel op deze website komen in de regel uit de Nieuwe Bijbel Vertaling van 2021 (NBV21) en citaten uit de apocriefen ofwel uit Klijn ofwel uit Oussoren/Dekker (zie bronnen).

Dittochaeon

Voor de christelijke iconografie is het leergedicht Dittochaeon van Prudentius van belang geweest.
In kerkgebouwen werden scènes uit Eerste en Tweede Testament parallel tegenover elkaar op de wanden van het schip van een kerk.
2016 Paul Verheijen / Nijmegen