Paul Verheijen

DUCCIO DI BUONINSEGNA

Nederdaling ter Helle

Op (leef)tijd gered

Duccio di Buoninsegna schilderde de scène van d Nederdaling ter Helle op een van de panelen van de achterzijde van zijn Maestà.
De op de deuren en de duivel staande Christus reikt een stokoude Adam de hand.
Achter Adam zien we Eva, ook op leeftijd natuurlijk, en nog elf andere personen.
De man met de kroon stelt David voor.
De anderen verwijzen vermoedelijk naar de personen die ook in het Evangelie van Nikodemus worden genoemd: Simeon, Abraham, Jesaja, Johannes de Doper, Set, Henoch, Elia en Dismas.
Duccio di Buoninsegna (circa 1255-1318/19)
Discesa di Cristo agli inferi
Tempera en goud afkomstig achterzijde van de Maestà (1310-11)
Siena - Museo dell'Opera del Duomo
2016 Paul Verheijen / Nijmegen