Paul Verheijen

FRA ANGELICO

Opdracht in de tempel

Offer

Aan de personen die bij de opdracht in de tempel optreden - Jozef met het mandje met de twee duiven, Maria, Simeon met het Kind Jezus op zijn armen en Hanna (gekleed als dominicanes?) - heeft Fra Angelico een dominicaan toegevoegd.
Het is Petrus Martyr die knielend met zijn karakteristieke hoofdwond de opdracht van Jezus in de tempel gadeslaat.

De bijbelse scène speelt zich af in de tempel.
Fra Angelico schilderde die met een schelpnis waarvoor hij een offeraltaar plaatste waarop vlammetjes omhoog krinkelen.
Het Kind Jezus is strak ingebakerd en heeft een aureool met drie stralen die de Drie-eenheid symboliseren.
Fra Angelico (±1395-1455)
Opdracht in de tempel (1438-43)
Fresco, 171 x 116 cm
Florence - Museo San Marco (cel 10)
2016 Paul Verheijen / Nijmegen