Paul Verheijen

BAPTISTERIUM FLORENCE PARADIJSDEUREN

Paneel 01 - Adam en Eva

A. Linksonder: Genesis 2,7
God heeft de man Adam geschapen en helpt hem op te gaan staan
Toen maakte JHWH, God, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen.
B. Middenonder: Genesis 2,21
Adam slaapt en God trekt als het ware uit de zijde van Adam de vrouw Eva omhoog.
Toen liet JHWH, God, de mens in een diepe slaap vallen, en terwijl de mens sliep nam hij een van zijn ribben weg; hij vulde die plaats weer met vlees.
C. Linksachter: Genesis 3,1-6
In laag-reliëf staan Adam en Eva bij de slang die om de boom is geslingerd.

D. Middenboven tot rechtsonder: Genesis 3,7-24
Hoog boven dit alles zweeft God.
Hij wijst naar de uitgang van het Paradijs.
Rechts zien we Eva.
Haar schaamte wordt bedekt met een vijgenblad en haar hand.
Achter haar staat Adam.
De cherubs zweeft door de Paradijspoort en wijst Adam en Eva naar buiten.
En nadat hij hem had weggejaagd, plaatste hij ten oosten van de tuin van Eden de cherubs en het heen en weer flisende, vlammende zwaard.
Bij al deze scènes heeft Ghibert engelen toegevoegd die toekijken.
2016 Paul Verheijen / Nijmegen