Paul Verheijen

BAPTISTERIUM FLORENCE PARADIJSDEUREN

Paneel 07 - Mozes

A. Links onder en midden: Exodus 19,1-2
Drie maanden hun vertrek uit Egypte bereikt het Joodse volk de Sinaï-woestijn waar het dicht bij de berg een kamp opslaat.

B. Onder: Exodus 19,17-18
Toen voerde Mozes het volk uit het kamp naar buiten, God tegemoet.
Aan de voet van de berg bleven zij staan.


Dan wacht het volk aan de voet van de berg verschrikt het gebeuren af.
Enkelen heffen hun handen ten hemel of kijken angstig omhoog.

C. Boven: Exodus 19,19-24 en 31,18
De Sinaï was geheel in rook gehuld, omdat JHWH in vuur was neergedaald (...)
Heel het volk was met ontzetting geslagen.
Bazuingeschal klonk, luider en luider (...)
En JHWH riep Mozes naar de top van de berg en Mozes ging naar boven.


JHWH overhandigt in de lucht hangend de twee stenen tafelen met de tien geboden aan Mozes.
Hij is omgeven door een engelenschaar.
Twee engelen blazen op een bazuin.

Mogelijk heeft Ghiberti even daaronder Aäron afgebeeld die eerbiedig geknield en met afgewend gelaat zit te wachten op Mozes' terugkeer.
2016 Paul Verheijen / Nijmegen