Paul Verheijen

GIOTTO

Westwand in de Scrovegnikapel Padua (39)
Laatste Oordeel


Il Giudizio Universale en Dante

Dit is het grootste fresco van Giotto in de Scrovegni kapel.
In het bovenste deel wordt de hemel getoond.
Twee engelen openen de hemel bij de zon en de maan (afbeelding detail 1).
Daaronder zit een grote hemelse schare met in het midden Jezus geflankeerd door twaalf apostelen (afbeelding detail 2).
De onderste helft toont links (rechts van Jezus) de uitverkorenen die naar de hemel worden geleid, en rechts (links van Jezus) de verdoemden die in de hel belanden (afbeelding detail 3).
De schrijver Dante, een goede kennis van Giotto, heeft zich voor La Divina Commedia wellicht door dit fresco laten inspireren.
Het kruis in het midden dat de scheiding vormt tussen Paradiso en Inferno wordt vastgehouden door de aartsengelen Michaël en Rafaël.
Daaronderaan heeft Giotto een merkwaardige scène geschilderd (afbeelding detail 4).
We zien daar opdrachtgever Enrico Scrovegni geknield een model van zijn kapel aan Maria overhandigen.
Hij is gekleed in het paars hetgeen de hypothese ondersteund dat hij de kapel liet bouwen als boetedoening voor zijn woekerpraktijken.
Maria wordt daarbij geflankeerd door de apostel Johannes en Caterina van Siena, aan wie in de kapel twee altaren zijn gewijd.
Het model wordt ondersteund door Altigrado Cattaneo, kanunnik van de kathedraal en vriend van Scrovegni.

Detailafbeeldingen

1/4

2/4

3/4

4/4


2016 Paul Verheijen / Nijmegen