Paul Verheijen

JOACHIM BEUCKELAER

(1534-±1574)

Het is in onze kunst een groot voordeel voor de beginner als zijn natuur en aanleg het geluk hebben een geschikt, opwekkend voorbeeld te vinden. gepaard met goed, degelijk en oordeelkundig onderwijs. Dit is het geval geweest met de bekwame schilder Joachim Beuckelaer uit Antwerpen. Hij had niet alleen het geluk dat hij een natuurlijke aanleg voor de kunst had, maar ook dat zijn tante de vrouw werd van de uitstekende schilder Pieter Aertsen, die de bijnaam Lange Pier had. Deze werd voor hem een werkelijk begeleider naar de volmaaktheid in de schilderkunst. Aanvankelijk slaagde hij maar matig in het aanbrengen van de juiste kleuren, totdat zijn oom Pier hem eraan liet wennen alles naar de natuur te schilderen: groente, fruit, vlees, vogels, vissen en dergelijke zaken. Door dit veel te doen is hij zo goed in het mengen geworden dat hij tot de beste meesters is gaan behoren. Hij schilderde met grote vaardigheid en bijna zonder moeite, terwijl zijn werken het zeer goed deden. Maar zoals meestal in de wereld het geval is, namelijk dat de aanwezige en verkrijgbare dingen weinig in trek zijn en worden veronachtzaamd, terwijl wat schaars is, de begeerte opwekt, zo is het ook met de kunstwerken van Beuckelaer vergaan. Er is namelijk na zijn dood en tegenwoordig zo'n vraag ontstaan naar de werken die hij tijdens zijn leven voor weinig geld maakte, dat men er vaak wel twaalf maal zoveel voor vraagt en ook krijgt als zij bij aankoop hebben gekost. Hij legde zich vooral toe op keukeninterieurs en maakte zo voor de muntmeester van Antwerpen een prachtig stuk dat hem was opgedragen voor een veel te lage prijs. Bovendien maakte de muntmeester hem het werk iedere dag zwaarder: hij bracht elke dag iets nieuws mee om na te schilderen. Het stuk raakte zo overvol met allerlei gevogelte, vis, vlees, groente en vruchten, dat Beuckelaer er geen boterham aan kon verdienen.
(Karel van Mander - Schilderboek, Het leven van Joachim Beuckelaer, uitmuntend schilder uit Antwerpen
2016 Paul Verheijen / Nijmegen