Paul Verheijen

FLORENCE - SAN MARCO

Het San Marcoklooster werd in de 13de eeuw gesticht en in 1437 uitgebreid toen dominicanen uit het nabijgelegen Fiesole, op uitnodiging van Cosimo de' Medici de oudere, hierheen verhuisden. Deze laatste liet het klooster door Michelozzo herbouwen en uitbreiden. Hier ontstond de eerste openbare bibliotheek in Europa. De Florentijnse geleerden en humanisten konden er de klassieke werken herontdekken.

Fra Angelico verbleef er tussen 1436 en 1447. Hij had van Cosimo de opdracht gekregen de eenvoudige kruisgangen en cellen van het nieuwe klooster te decoreren.

Fra Bartolomeo trad in het jaar 1500 toe tot de orde der dominicanen in Prato, vlakbij Florence. Zo'n vier jaar later gaf hij leiding aan het schildersatelier in het klooster van San Marco.

Nu is het klooster een museum en zijn hun werken te zien in de vredige, beschouwelijke omgeving waarvoor ze ooit bestemd waren.
Begane grond:


A - Antoninus kruisgang
B - Pelgrims-hospitium
C - Lavabo-ruimte
D - Grote refectorium
E - Kapittelzaal
F - Dominicus kruisgang
G - Kleine refectorium
H - Fra Bartolomeo ruimte
I - 'Spesa' kruisgang
K - Standaard kamer
L - Voormalige kamers
M - San Marco kerk
N - Silvestrini kruisgang


Eerste verdieping:


Cellen en bibliotheek
2016 Paul Verheijen / Nijmegen