Paul Verheijen

ARTEMISIA GENTILESCHI

1593-1652

Ommezwaai

Artemisia Gentileschi was de dochter van een schilder, Orazio Gentileschi, en afkomstig uit Pisa.
Ze werd op 8 juli 1593 als oudste van vijf kinderen in Rome geboren.
De familie woonde in de kunstenaarswijk en vanaf circa 1600 hoorde Orazio tot de kliek rond Caravaggio, wiens werk dan ook grote invloed had.
Rome onderging in deze periode een ware transformatie, die kunstenaars enorme kansen bood.
Toch wist Orazio hier niet erg van te profiteren, hij werd door een buurman omschreven als ‘te arm om zich een bediende te kunnen veroorloven’.
Artemisia moet door haar vader opgeleid zijn, mogelijk vanaf ongeveer 1608.
Haar eerste gedateerde werk is hier afgebeeld.
Het is een ‘historiestuk’, een genre dat doorgaans niet door vrouwelijke kunstenaars beoefend werd.
Zij beperkten zich namelijk tot portretten of bloemstillevens en ook Artemisia schilderde in haar jeugd veel portretten.
Dat ze zich later ging toeleggen op de historieschilderkunst was dus uitzonderlijk, temeer daar ze toen nog vrijwel analfabeet was, gevolg van het feit dat meisjes geen goede scholing kregen.
2016 Paul Verheijen / Nijmegen