Paul Verheijen

KUNST & RELIGIE

In amper één generatie tijd is de joods-christelijke religie voor de meeste mensen een bijrol gaan spelen.
Dit heeft tot gevolg dat kennis van bijbelverhalen en heiligenlegendes met sprongen achteruit is gegaan.
Daartegenover staat dat de belangstelling voor kunstgeschiedenis juist sterk is toegenomen.
Maar wat valt er te zien bij kunst als het verhaal erachter onbekend is?
Om deze leemte op te vullen is dit grootste onderdeel van mijn website opgezet.
Het dient tevens als ondersteuning bij cursussen en excursies.
2016 Paul Verheijen / Nijmegen