Paul Verheijen

SAN CLEMENTE

De basiliek van San Clemente is gewijd aan Clemens I. Ze is gesticht in de vierde eeuw en behoort daarmee tot de oudste christelijke kerken van Rome. Ze maakt deel uit van een van de meest intrigerende gebouwencomplexen van de stad, omdat er door de eeuwen heen vier opeenvolgende bouwlagen over elkaar heen zijn aangelegd, waarvan de bovenste drie kunnen worden bezocht. Bovendien hebben talrijke kunstenaars bijgedragen tot de verfraaiing van de San Clemente, die kunstwerken bevat van de vroegste middeleeuwen tot in de 18e eeuw.
Ook het interieur van de (boven)kerk zelf werd onderwerp van schilderijen zoals dat van Lourens Alma-Tadema uit 1863 (afbeelding rechts).
Hieronder een kleine keuze.