Paul Verheijen

JOHANNES VERMEER

1632-1675

De nummering bij de werken van Vermeer is gebaseerd op de vermoedelijke volgorde waarin de werken zijn geschilderd. Omdat van veel werken de datering berust op schattingen, kan de daadwerkelijke volgorde afwijken. Van werken die voorzien zijn van een letter wordt het auteurschap van Vermeer betwijfeld.

2016 Paul Verheijen / Nijmegen