Paul Verheijen

SIXTIJNSE KAPEL - LAATSTE OORDEEL

Engelen met bazuinen

Pessimisme

Vasari in zijn Vite:
Onder Christus bevinden zich de zeven engelen met de zeven bazuinen, zoals beschreven door de evangelist Johannes, en terwijl zij schallend oproepen tot het gericht, doen ze bij wie naar hen kijkt de haren te berge rijzen, zoveel gramschap ligt er op hun gelaat, en te midden van hen zijn er twee engelen, elk met het boek des levens in de hand.
De gezichten van de zeven op hun bazuinen blazende engelen zijn vertrokken.
De twee engelen die in het boek van de verdoemden lezen zijn gespannen en de twee engelen in hun buurt zijn opgehouden met blazen bij het horen van de afgeroepen namen.
Het getuigt van een behoorlijke dosis pessimisme of juiste kijk op de wereld van zijn tijd, dat Michelangelo het boek voor de uitverkorenen beduidend kleiner voorstelt dan het boek van de verdoemden.
2016 Paul Verheijen / Nijmegen