Paul Verheijen

SIXTIJNSE KAPEL - LAATSTE OORDEEL

Uitverkorenen

Rozenkrans

Vasari in zijn Vite:
... en hoe zij, bijgestaan door andere levenden, naar de hemel vliegen, waar hun hulp wordt geboden door een aantal reeds zalige zielen, waarbij men opmerkt dat elk detail is gewikt en gewogen, wat - zo mag men stellen - bij een dergelijk werk ook wel moet. Hij heeft namelijk alle mogelijke moeite gedaan en studies verricht, waarvan de resultaten overal in dit werk te zien zijn.
Rechts zien we een hemelbewoner die een rozenkrans laat zakken, waar twee verrezen doden zich aan vastklampen.
Luther was tegen het gebruik van dit gebedssnoer, maar in de ogen van Michelangelo is het duidelijk een redmiddel.
De gigantische proporties van de lichamen werden door Venetiaanse schilders fel bekritiseerd, maar Michelangelo hield zich aan de afmetingen die het schoonheidsideaal voorschreven.
De mens zal dus volgens hem verrijzen in volmaakte vorm.
2016 Paul Verheijen / Nijmegen