Paul Verheijen

SIXTIJNSE KAPEL - LAATSTE OORDEEL

Opstanding

Eenheid van ziel en lichaam

Vasari in zijn Vite:
En evenmin schrok Michelangelo ervoor terug de wereld te laten zien hoe de doden bij hun wederopstanding hun gebeente en vlees terugnemen van de aarde zelf.
Het was een essentieel onderdeel van het christelijk geloof dat, bij het einde der tijden, de zielen van de gelovigen zich in de hemel met hun lichaam zouden herenigen.
Michelangelo toont deze hereniging in verschillende stadia: sommigen zijn nog skeletten, anderen zijn al volledig hersteld.
2016 Paul Verheijen / Nijmegen