Paul Verheijen

VAN EYCK

Annunciatie-paneeltjes

De figuren en iconografie lijken sterk op die van het Lam Gods in Gent.
Het relatief kleine formaat wijst op privé-aanbidding.
De twee paneeltjes - waarschijnlijk de twee buitenste van een oospronkelijk drieluik - tonen de aartsengel Gabriël aan de linkerkant en de Maagd Maria aan de rechterkant.
Beiden zijn gekleed in witte gewaden.
De figuren van Maria en Gabriel zijn onevenredig groot in verhouding tot de kamer.
Dit is volgens de conventies van zowel de gotische als de laat-byzantijnse tradities van ikonen die heiligen, met name Maria, laten zien op een veel grotere schaal dan hun omgeving.
De overheersende kleuren zijn wit en gele oker, bedoeld om albasten beeldhouwwerken na te bootsen.
Van Eyck laat in het zwart van de stenen achtergrond de 'beelden' reflecteren.
De geschilderde lijst is rood.
Gabriël en Maria worden geplaatst op gebeeldhouwde sokkels en architraven.
De rechtervleugel van Gabriël lijkt illusionistisch buiten de lijst de ruimte van de toeschouwer binnen te dringen.

De woorden van Gabriël en Maria zijn hier aan de bovenzijde geschilderd in de lijst alsof ze in steen zijn gegrift.
De tekst is uitgebreider weergegeven dan bij de Annunciatie op de gesloten luiken van het Lam Gods in Gent.

Gabriël: AVE GRATIA PLENA: DOMINUS TECUM; BENEDICTA TU IN MULIERIBUS
(Wees gegroet, vol van genade, de Heer is met u, gij zijt de gezegende onder de vrouwen.)

Maria:ECCE ANCILLA DOMINI; FIAT MIHI SECUNDUM VERBUM TUUM
(Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord.)
Jan van Eyck (ca 1390-1441)
Annunciatie (1434-36)
Olieverf op twee panelen, 39 x 24 cm elk
Madrid - Museo Thyssen-Bornemisza