Paul Verheijen

BIJBEL - EERSTE TESTAMENT

Canoniek

In tegenstelling tot het Tweede Testament kan het aantal boeken én de volgorde in het Eerste Testament in de bijbeluitgaven verschillend zijn. Hieronder volgt de indeling - 39 geschriften omvattend - zoals te vinden in de NBV-21. Tussen haakjes de Hebreeuwse naam - indien afwijkend - zoals vermeld in de joodse Tenach.
 • Genesis (Bereesjiet)
 • Exodus (Sjemot)
 • Leviticus (Wajikra)
 • Numeri (Bemidbar)
 • Deuteronomium (Debariem)
 • Jozua
 • Rechters (Sjoftiem)
 • Ruth
 • 1 Samuël
 • 2 Samuël
 • 1 Koningen (Malakiem alef)
 • 2 Koningen (Malakiem bet)
 • 1 Kronieken (Diwree-Hajamiem alef)
 • 2 Kronieken (Diwree-Hajamiem bet)
 • Ezra
 • Nehemia
 • Ester
 • Job
 • Psalmen (Tehiliem)
 • Spreuken (Misjli)

Deuterocanoniek

Bij dit onderdeel van de website worden ook de zogenaamde deuterocanonieke ('tweede canon') betrokken indien dat van toepassing is op een kunstwerk.
Een deuterocanoniek bijbelboek ontbreekt in de joodse Tenach, omdat de tekst niet is overgeleverd in het Hebreeuws.
De NBV21 schaart elf geschriften onder die noemer:

Apocriefen

Naast canonieke en deuterocanonieke boeken worden op deze website ook soms enkele apocriefen genoemd.
Qua thematiek met het Eerste Testament verbonden zijn dat bijvoorbeeld:

Heiligen uit het Eerste Testament

Circa zestig personen die vermeld worden in het Eerste Testament van de bijbel werden door de kerk als heilig beschouwd.
Hoewel zij uiteraard niet christelijk waren, worden ze wel met terugwerkende kracht tot de heiligen gerekend door ze bijvoorbeeld als voorloper van Christus of Maria te beschouwen.

Selectie (alfabetisch) overige menupagina's

2016 Paul Verheijen / Nijmegen