Paul Verheijen

MARIA

Verloving

Volgens hoofdstuk 8 en 9 van het apocriefe Proto-evangelie van Jacobus kende Maria een aantal huwelijkskandidaten.
De keuze viel op de oude weduwnaar Jozef omdat uit diens staf een duif vloog die zich op zijn hoofd nestelde waarop hij de twaalfjarige Maria onder zijn hoede nam.

Behalve dat deze verloving onderwerp werd in de christelijke iconografie, leidde het ook tot een merkwaardig feest onder de acht grote Mariafeesten op 23 januari.
Een persoonlijke devotie van een 15de-eeuwse kanunnik uit Chartres voor Jozef leidde in 1537 tot het feest van Maria's Verloving, te vieren door de franciscanen en in 1735 door de hele kerk.
2016 Paul Verheijen / Nijmegen