Paul Verheijen

PAASTIJD / PAASKRING

Kerkelijk jaar

Aangepast aan het jaar in de natuur wordt het kerkelijk jaar in tweeën ingedeeld.
Het ene is de winterse kersttijd, die uit de duisternis naar het licht streeft.
Daarin overheerst ook het lichtsymbool.
Het andere deel is de zomerse paastijd, waarin het leven over de dood zegeviert.
Beide delen beschouwt het christendom als op elkaar aangewezen: het tweede is als het ware een vervolg op het eerste.
In de paaskring viert en herdenkt men verhalen die in verband staan met lijden en wederkomst van Christus.
Sommige verhalen worden ook op andere momenten in het kerkelijk jaar herdacht.
In de beeldvorming van de paaskring spelen ook buiten-bijbelse verhalen een belangrijke rol.
De paaskring begint zeventig dagen (negen zondagen) voor Pasen met zondag Septuagesima (op zijn vroegst op zondag 19 januari) en eindigt met Sacramentsdag (op zijn laatst op donderdag 24 juni).
[Voor de berekening van de paasdatum: zie de menupagina over Pasen]
In sommige jaren zullen kerst- en paaskring elkaar kunnen overlappen.
De overblijvende tijd tussen het einde van de paaskring en het begin van de kerstkring of de eventuele tijd tussen het einde van de kerstkring en het begin van de paaskring wordt 'tijd door het jaar' genoemd.

In 2024 loopt de paaskring van zondag 28 januari tot en met donderdag 30 mei en overlapt daarmee ook een paar dagen van de kerstkring die pas eindigt op 2 februari.
In 2025 loopt de paaskring van zondag 16 februari tot en met donderdag 19 juni.

(VOOR)VASTEN

[70 dagen / 40 dagen voor Pasen]

GOEDE WEEK

[Week voor Pasen]

PASEN

[1e zondag na 1e volle maan lente]

1E PAASZONDAG
[Paasmaandag of Tweede Paasdag]
[Paasdinsdag of Derde Paasdag]
2E PAASZONDAG (Quasimodo / Beloken Pasen)
3E PAASZONDAG
4E PAASZONDAG
5E PAASZONDAG
6E PAASZONDAG

HEMELVAART

[Donderdag - 40 dagen na Pasen]
7E PAASZONDAG

PINKSTEREN

[50 dagen na Pasen]

DRIEVULDIGHEIDSZONDAG

[Week na Pinksteren]

SACRAMENTSDAG

[Donderdag - 60 dagen na Pasen]
2016 Paul Verheijen / Nijmegen