Paul Verheijen

MARIA

Immaculata

Onbevlekte Ontvangenis van Maria

Het is een moeilijk probleem.
De RK Kerk heeft zelf ook moeite het op een simpele manier uit te leggen.
De Onbevlekte Ontvangenis van Maria zal wel eeuwig foutief verbonden blijven met de maagdelijkheid van Maria die een rol speelt in het verhaal van de Annunciatie.
Dat misverstand is de wereld voorlopig nog niet uit.
Paus Pius IX is het in 1854 blijkbaar niet gelukt zijn geloofsconcept aangaande die Onbevlekte Ontvangenis van Maria vlekkeloos over te brengen.

Het dogma van De Onbevlekte Ontvangenis van Maria is traditioneel verbonden met de erfzondeleer:
1. Sinds de fout van Adam (en Eva) is ieder mens belast met de erfzonde (wij erven de zonde van Adam)
2. Geen enkel mens kon sindsdien de hemel bereiken
3. Tot de kruisdood van Jezus, toen het mogelijk was de hemel weer te betreden, maar pas nadat die mens was gedoopt (vandaar de invoering van de zo snel mogelijke babydoop, want stel dat de baby bijvoorbeeld de wiegedood sterft, dan komt die niet in de hemel)

Het is ondenkbaar dat Jezus als zoon van God Adams erfzonde zou hebben, maar óók dat de moeder van Jezus deze erfzonde zou hebben.
Dus zowel Jezus als Maria hebben geen erfzonde en zijn onbevlekt ontvangen.
Onbevlekt slaat dus op ‘geen erfzonde’ en niet op maagdelijkheid.
De oude katechismus formuleerde het met vraag 59 op deze wijze:
Is er niemand van de erfzonde vrijgebleven?
Niemand is van de erfzonde vrijgebleven, behalve de Allerheiligste Maagd Maria


Voor de (voor)ouders van Maria geldt deze vrijwaring niet meer (want hoever moet je dan teruggaan?).
Dus Anna (die in de bijbel toch niet voorkomt, maar alleen in latere legendes) is wél geboren met de erfzonde.
Het uitbeelden van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria dwong kunstenaars in eerste instantie terug te grijpen op niet allegorische voorstellingen.
Een welkome aanvulling vond men vanaf circa 1000 echter in het Proto-evangelie van Jacobus.
Dit apokriefe geschrift introduceert de ouders van Maria: Anna & Joachim.
Hun ontmoeting bij de Gouden Poort in Jeruzalem werd de plaats van de onbevlekte conceptie.