Paul Verheijen

NOLI ME TANGERE

Houd me niet vast

In het Evangelie volgens Johannes lezen we dat Maria Magdalena huilend bij het lege graf staat. Ze ziet twee engelen in witte kleren en zegt dat ze niet weet waar het lichaam is neergelegd. Dan draait ze zich om en ziet een tuinman die ze niet herkent als Jezus.
‘Waarom huil je?’ vroeg Jezus. ‘Wie zoek je?’ Maria dacht dat het de tuinman was en zei: ‘Als u Hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u Hem hebt neergelegd, dan kan ik Hem meenemen.’ Jezus zei tegen haar: ‘Maria!’ Ze draaide zich om en zei: ‘Rabboeni!’ (Dit Hebreeuwse woord betekent ‘meester’.) ‘Houd Me niet vast,’ zei Jezus. ‘Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zeg tegen hen dat Ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is.’ Maria van Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen: ‘Ik heb de Heer gezien!’ En ze vertelde alles wat Hij tegen haar gezegd had.
(Johannes 20,15-18)
Hiëronymus vertaalde in zijn Latijnse Vulgaat de woorden van Jezus niet geheel adequaat met: Noli me tangere, 'Raak me niet aan'. Desondanks is deze scène in de uitgebreide iconografische traditie bekend geworden en gebleven onder deze Latijnse titel.
2016 Paul Verheijen / Nijmegen