Paul Verheijen

PETRUS

Leven en dood - Attributen - Kerkelijke kalender

Leven en dood

Petrus werd niet alleen de belangrijkste van de apostelen, maar in het Tweede Testament de (on)betwiste voorman en woordvoerder van het prille christendom.
Over zijn leven vóórdat hij door Jezus werd geroepen vertelt de bijbel zo goed als niets en over zijn levenseinde valt in het geheel niets te lezen.
Hij zou zijn gestorven tijdens de gruwelijke christenvervolging onder keizer Nero (54-68).
Tegen het einde van de 2e eeuw was zijn kruisigingsdood al omgeven door een uitgebreid web van vrome legenden en verzinsels, vastgelegd in het boek Handelingen van Petrus dat het oudste is van de vele apocriefe werken over hem.
Over de manier waarop hij gekruisigd wilde worden lezen we:
Van jullie, beulen, vraag ik me te kruisigen met het hoofd naar beneden en niet anders. [...] Want de eerste mens, wiens beeld ik draag, liet door met het hoofd naar beneden te vallen een manier van geboorte zien die eerder niet bestond, want het was dood zonder beweging. Hij die naar beneden werd getrokken en die zijn oorsprong op aarde wierp, stelde het hele kosmische systeem vast, opgehangen in overeenstemming met de staat waartoe Hij was geroepen. [...] Toen Marcellus zag dat Petrus de geest gegeven had, zonder met iemand te spreken omdat dit niet geoorloofd was, nam hij hem met eigen handen van het kruis en waste hem in melk en wijn. En nadat hij zeven pond hars gehakt had en bovendien vijftig pond mirre, aloë en specerijen, zalfde hij zijn lichaam, hij vulde een zeer kostbare marmeren doodkist met Attische honing en begroef hem in zijn eigen graf.
(Handelingen van Petrus 37-38)

Attributen

 • met rond gezicht
 • kort krullend haar
 • kaal op de kruin (Tonsura Petri)
 • blote voeten
 • haan
 • kruisstaf of handkruis (met drie dwarsarmen)
 • kruis ondersteboven
 • een, twee (zilveren en gouden) of drie sleutels
 • vis(net)
 • (verbrijzelde) ketting(en) (met engel die hem bevrijdt)
 • schip, roeiriem
 • kroon
 • palmtak
 • albe
 • pallium
 • boek of schriftrol
 • mijter
 • tiara
 • samen met Paulus
 • aan de voet van Christus' kruis
 • wijwaterkwast of -vat
 • wenend van rouw
 • drie opgeheven vingers
 • met inscriptie Rome
 • met Simon de Magiër of keizer Nero aan zijn voeten

Kerkelijke kalender